کیف پول 9Pay چه کاری انجام می دهد؟

با شارژ کیف پول خود، امکان خرید از سایت هایی که از درگاه واسط ما استفاده می نمایند را به راحتی و فقط با زدن گزینه پرداخت از کیف پول ، استفاده نمائید.